We zijn voor ons project ‘Meer fietsende Afrikanen in het verkeer’ nog op zoek naar extra middelen.

In Brussel hebben we een heel aantal beschikbare Afrikaanse vrijwilligers terwijl we in de Rand (in gemeenten zoals bv. Dilbeek, Sterrebeek, Diegem,…) een groot tekort aan vrijwilligers hebben.
We proberen vaak onze Afrikaanse vrijwilligers in te zetten in de Rand, maar met het openbaar vervoer zijn dit vaak moeilijke en lange verplaatsingen.
Een elektrische fiets zou dit probleem kunnen oplossen, want vaak zijn het maar korte afstanden (vanuit Anderlecht is het bv. maar 8 kilometer tot Dilbeek). Met deze elektrische fietsen kunnen we dus heel wat van onze Brusselse vrijwilligers inschakelen in de Rand.
Dankzij dit project kunnen veel meer zieken en bejaarden worden geholpen en kan een opname in een woon- en zorgcentrum of ziekenhuis worden uitgesteld of vermeden.
We berekenden dat we ongeveer 75 cliënten extra zouden kunnen helpen, waardoor we dus bijna 800 nachten extra zouden kunnen presteren (goed voor 7900 uren).
Onze dienst engageert zich om de herstellingskosten van de fietsen op zich te nemen.
Concreet hebben we 10.000 euro nodig en dit voor de aankoop van 6 elektrische vouwfietsen.


Uw bijdrage, hoe klein of groot ook, is meer dan welkom!
Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer van Thuisopvang Brabant: BE93 3101 0056 7767 met de vermedling ‘Meer fietsende Afrikanen in het verkeer’. Of neem contact op via vrijwilligers@fsmb.be. Wij danken u vriendelijk voor uw steun.