Documenten

Afsprakennota vrijwilligers oppas

Als je je engageert als vrijwilliger, vragen we jou om deze afsprakennota in te vullen en te ondertekenen.  Als vrijwilliger kan je zonder enig probleem je engagement steeds stopzetten.

De afsprakennota kan je hier bekijken en downloaden.

Afsprakennota vrijwilligers vervoer

Als je je engageert als vrijwilliger, vragen we jou om deze afsprakennota in te vullen en te ondertekenen.  Als vrijwilliger kan je zonder enig probleem je engagement steeds stopzetten.

De afsprakennota kan je hier bekijken en downloaden.

Prestatieblad oppassers

Dit prestatieblad vul je in na elke oppasbeurt. Op het einde van de maand bezorg je ons dit formulier. Op basis hiervan betalen we jouw onkostenvergoeding uit.

Het prestatieblad kan je hier bekijken en downloaden.

Aanvraag advies geneesheer

De adviserend geneesheer moet vaststellen of het vrijwilligerswerk “verenigbaar” is met de gezondheidssituatie van de kandidaat-vrijwilliger, die wegens een ziekte of invaliditeit geen beroepsactiviteit kan uitoefenen. Dat wordt dan schriftelijk bevestigd.

Het document kan je hier  bekijken en downloaden.

Formulier C45B

Dit formulier is van toepassing op uitkeringsgerechtigde werklozen: volledig, tijdelijk, deeltijds met inkomensgarantie en in het “stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag” (het vroegere brugpensioen).  Het verrichten van vrijwilligerswerk moet vooraf aangegeven worden bij de RVA. Het aangifteformulier moet door beide partijen ondertekend worden en toekomen op de dienst vóór de aanvang van de activiteit.  De RVa heeft 12 dagen tijd om het vrijwilligerswerk te weigeren.  Indien men binnen twee weken niets verneemt, mag het uitoefenen van het vrijwilligerswerk als ‘aanvaard’ worden beschouwd.

Het formulier C45B kan je hier bekijken en downloaden.